ACTIEGROEP LEEFBARE HOOIMANSTRAAT

Klik in logo of in "spoor" voor terugkeer naar startpagina

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


actiepagina

ACTIESTAPPEN / BLOG


28/1/2020 Artikel in Het Nieuwblad , De Standaard en Gazet van Antwerpen

Artikel


16/1/2019 : Artikeltje in het Laatste Nieuws over beslissing schepencollege.


23/12/2019 :Enkele aanpassingen werden besproken en goedgekeurd door het schepencollege te sint-Niklaas :

“Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid in de Hooimanstraat goed te keuren:

- het vernieuwen van de bestaande drie verkeersplateaus door plateaus in beton met steilere hellingen;

- het voorzien van een bijkomende verkeersplateau in de omgeving van huisnummer 91 (pas na uitvoering en evaluatie van het effect van de andere maatregelen);

- het fietsvriendelijker en haakser aanleggen van het kruispunt Hooimanstraat/Stationswegel/Wijnveld;

- het voorzien van een snelheidsbeperking van 30 km/uur in de directe omgeving van de snelheidsremmers;

- plaatsing van dynamisch snelheidsinformatiebord en uitvoeren van snelheidscontroles op regelmatige basis.”


20/9/2019 : Artikel in het Laatste Nieuws : klik hier


11/9/2019 : Vergadering van het actiecomité in de “Dry Coninghen ” : bespreking resultaten overleg met stadsbestuur .

Voorlopige voorstellen van het stadsbestuur :

Verscherpen van de huidige drie verkeersdrempels.

Invoeren van zone 30km/uur vanaf station tot laatste verkeersdrempels. Dus het stuk van kapel tot aan de Populierenstraat blijft 50km/uur.

Versmallingen aan kant kapel zodat er niet kan gekruist worden binnen de as-verschuivingen.

Eventueel een extra vluchtheuvel in het stuk Populierenstraat - fietsoversteek Belsele beek.

Voorlopige standpunt van de actiegroep :

Het Actiecomité is van oordeel dat een eenvoudige berekening duidelijk maakt dat zelfs met een zone 30km/uur in de volledige straat, de Hooimanstraat nog steeds de snelste weg blijft en zelfs dan zullen de voorstellen van het Stadsbestuur niet in staat zijn om de verkeersdrukte (aantal wagens) ernstig te doen dalen. Wij vergeten graag dat de Hooimanstraat een belangrijke kernstraat is in ons dorp. Wij willen voor onze deur gewoon geen verkeer, punt. Het kan ons ook niet echt veel schelen dat het Wijnveld dan nog drukker en onleefbaarder wordt.

Een “zachte knip” ter hoogte van de Belselebeek blijft het meest nagestreefde voorstel van het actiecomité om de Hooimanstraat met 2,5 klm lawaai-kasseien terug te geven aan bewoners ,aan fietsers en aan voetgangers. Er zijn straten genoeg in ons dorp. Rij maar om.


20/8/2019 : Vergadering Stadsbestuur - delegatie actiecomité Leefbare Hooimanstraat


15/2/19 : Vergadering actiegroep met stadsbestuur Sint-Niklaas

image002.jpg


13/12/18 : Derde bijeenkomst van het actiecomiteé in “De Ster”

actiecom13_12_18.jpg


28/11/18: Derde bijeenkomst van de stuurgroep


14/8/18 : Tweede bijeenkomst van het actiecomité


24/7/18 : Tweede bijeenkomst van de stuurgroep


27/6/18 : Eerste bijeenkomst van de stuurgroep


14/6/18: Eerste bijeenkomst van het actiecomité

actiecomite.jpg

actiepagina.txt · Laatst gewijzigd: 2021/11/29 18:46 door 78.22.50.26