ACTIEGROEP LEEFBARE HOOIMANSTRAAT

Klik in logo of in "spoor" voor terugkeer naar startpagina

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


beeldmateriaal

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
beeldmateriaal [2019/10/26 05:23]
lderop aangemaakt
beeldmateriaal [2019/11/08 08:32] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
-Beeldmateriaal+<font 18px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​**BEELDMATERIAAL**</​font>​ 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Verplaatsingsduur hoek Vleeshouwerstraat tot station volgens Google Maps** 
 + 
 +{{  :​route.jpg?​1077x805 ​ |route.jpg}} 
 + 
 +---- 
 + 
 +**Evolutie bebouwing Hooimanstraat ( De Standaard 26/10/2019 )** 
 + 
 +**{{:​1970.jpg?​600|1970.jpg}}{{ ​ :​1990.jpg?​600|1990.jpg}}** 
 + 
 +**{{:​2000.jpg?​600|2000.jpg}}{{ ​ :​2014.jpg?​600|2014.jpg}}**
  
  
beeldmateriaal.1572067388.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/11/08 08:31 (Externe bewerking)